Inhoud schermvoorbeelden

De mogelijkheden van het notatieprogramma MusiCAD in het kort. (zie ook schermvoorbeelden):

 

    Eenvoudig in gebruik (snelcursus, aan de slag)

    Zonder kosten uit te proberen; geen tijdsbeperking voor de evaluatie;

    Uitgebreide helpfunctie met visuele hulp en introductiecursus;

    Automatische begeleidingspartijen op basis van akkoordsymbolen;

    Veel versieringstekens;

    Drukwerk-kwaliteit afdruk;

    Muziek te bewaren als PDF (Portable Document Format);

    Plaatjes op te nemen in muziek en tekst;

    Samengestelde en onregelmatige maatsoorten mogelijk;

    Transponeren met behoud van positionering van tekst ten opzichte van noten, overbindingen, trillers enz.;

    Partituren (max.32-partijen/balken);

    Partijuittreksels;

    Uitgebreide opmaakmogelijkheden (nootafstanden, balkhoogte, nootgrootte, vast/automatisch aantal regels per pagina en/of maten per regel, kleur);

    Slagwerknotatie (Drums, 1-lijnige percussiebalk);

    Geluidsweergave;

    Klavierinvoer (synthesizers enz. aan te sluiten, general MIDI ondersteuning);

    Zangteksten bij de noten. De tekst blijft bij de noot als de layout wordt veranderd,

    Hoorbare versieringen (trillers enz), dynamiek (fff, p, mf), Da-Capo's;

    Importeren / exporteren van MIDI bestanden;

    Importeren / exporteren van ABC-muziek bestanden;

    Melodie bestanden nemen weinig ruimte in (gemiddeld ca.3kB per A4-tje);

    Gebruikersgroep met veel vrij te downloaden muziek;

    Kwarttoon verhogingen/verlagingen eenvoudig in te geven en hoorbaar te maken;

    Swing-timing mogelijk;

    Kleuren van papier, balk, noten enz. zelf te selekteren;

    'aftikken' vooraf mogelijk;

    Ingebedde tekstbestanden met akkoordsymboolweergave (met mogelijkheid tot transponeren);

    Akkoorddiagrammen voor snaarinstrumenten;

    Verschillende muziek-fonts mogelijk (klassiek, jazz, pop, rock)

    Automatische maataccenten mogelijk op de eerste tel en op begin van ieder cluster;

    Ingebedde plaatjes en/of tekstbestanden in koppen mogelijk;

    Weergave van afbeeldingen in de balk waarmee bijvoorbeeld ook ossia's gerealiseerd kunnen worden.

    Eigen sneltoetsdefinities te maken;

    Sectie-teksten mogelijk ('tussenkoppen');

    Verbergen van voorslagen, versieringen mogelijk voor vereenvoudigde 'uitgeklede' partijen zonder dat de muziek zelf veranderd hoeft te worden;

    Mixer tijdens afspelen beschikbaar;

    Afrolmenu's tijdens wijzigen zijn 'vast te pinnen' op het scherm voor herhaaldelijke toepassing;

    Stereoweergave mogelijk door balansinstelling van partijen;

    Ongedaan maken van wijzigngen mogelijk;

    Demonstratie-modus mogelijk waarin muziek niet gewijzigd kan worden;

    Gebruiker-gedefinieerde knoppen;

    Sjablonen voor opmaak en nieuwe muziek;

    Automatisch gegenereerde partijen worden aangepast bij veranderen van hoofdpartij;

    Solopartij (kleine nootjes);

    Programma kan/mag voor eigen gebruik op CD gezet worden;

    Ook te installeren vanaf een USB-stick;

    Nederlandstalig (Engelstalig naar keuze);

    MusiCAD bestandsformaat is strikt 7-bit ASCII en is in Notepad of soortgelijke editor te bewerken;

    'Hints' laten ook de bijbehorende sneltoets zien (ook als je die zelf hebt veranderd);

    , enz., .....

musicad.nl
musicad.com
Mogelijkheden